Uniwersytet Trzeciego Wieku

Aktualności


Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

Rekrutacja uzupełniająca na Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu odbędzie się w dniach 25.06.2018 – 29.06.2018 w godz. 10:00 – 13:00 w sekretariacie UTW przy ul. Parkowej 34 (pokój 005, parter).
Zapisu można dokonać tylko i wyłącznie osobiście wypełniając deklarację uczestnictwa.
Liczba miejsc ograniczona.
Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie UTW pod numerem (71) 330 77 79. Sekretariat jest czynny w piątki w godz.10.00-12.15 oraz w terminie rekrutacji w godzinach podanych wyżej.

Deklaracji uczestnictwa

Szanowni Państwo,
osoby, które chcą kontynuować uczestnictwo w Uniwersytecie Trzeciego Wieku uprzejmie prosimy o dostarczenie do sekretariatu UTW lub przesłanie pocztą wypełnionej deklaracji uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych w roku akademickim 2018/2019 w terminie do 14.06.2018.

Wycieczka

Zapraszamy wszystkich chętnych na ostatni w tym roku akademickim spacer z przewodnikiem po Wrocławiu.
Szczegółowe informacje w załączniku.

Wycieczka

Ramowy program wycieczki turystyczno-krajoznawczej "Wrocław - Wojsławice - Polanica" realizowanej w dniu 29.05.2018 (wtorek) dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Pobierz program wycieczki

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 11.05.2018 o godz.13.00 wykład pt. Profilaktyka zaburzeń funkcjonowania przewodu pokarmowego i stomii jelitowych. Czy można uniknąć problemów proktologicznych u osób starszych? przedstawi dr Jerzy Medyński, natomiast wykład o godz.15.00 pt. Niedosłuch i protezowanie aparatami słuchowymi w podeszłym wieku przeprowadzi Mgr Magdalena Sowizdraniuk

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniach 30.04.2018 i 02.05.2018, w związku z przerwą majową, zajęcia z lektoratów nie odbędą się.

Zmiany programowe

W dniu 20.04.2018 w godz.15.00-16.30 odbędzie się wykład pt. Fitoterapia chorób układu ruchu, który poprowadzi dr Adam Kowalczyk.

Szanowni Państwo,

w dniu 20.04.2018 odbędą się zapisy na dwie wycieczki do Muzeów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Zwiedzanie planowane są w następujących terminach:

Muzeum Farmacji, ul. Kurzy Targ 4
09.05.2018 (środa) godz.12.00 – 20 osób grupa I,
24.05.2018 (czwartek) godz.12.00 – 20 osób grupa II.


Ogród Botaniczny Roślin Leczniczych, al. J. Kochanowskiego 10-12
10.05.2018 (czwartek) godz.11.00-13.15 – 20 osób.

W sprawie zapisów, w przerwie między zajęciami, prosimy o kontakt z Przewodniczącym Samorządu Słuchaczy UTW p. Ryszardem Kretschmerem.

Wycieczki po Wrocławiu

Szanowni Państwo,

w dniu 06.04.2018 o godzinie 13.15 w sali im. Biernackiego rozpoczną się zapisy do grup seminaryjnych w ramach realizacji lektoratów z języka angielskiego i niemieckiego. Wszystkie osoby, które wyraziły chęć uczesnictwa w laktoracie, prosimy o zgłoszenie się w tym dniu na zajęcia. Natomiast wykład pt. Seksualność. Rozwikłanie tajemnicy płci dr Moniki Przedstrzelskiej rozpocznie się o godzinie 13.30.

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż w dniu 30.03.2018 sekretariat UTW jest nieczynny. Kolejne wykłady, planowane na dzień 06.04.2018, realizowane będą w sali im. E. Biernackiego przy ul. Pasteura 4. Jeszcze raz życzymy zdrowych i pogodnych Świąt Wielkiej Nocy.

Szanowni Państwo

W dniu 23.03.2018 w godzinach 13.00-14.30 wykład pt. Problematyka dotycząca cukrzycy typu 2 będzie prowadzić prof. dr hab. Jacek Daroszewski.

Szanowni Słuchacze UTW – zmiany programowe i organizacyjne kolejnych spotkań

W dniu 09.03.2018 nastąpi zmiana programowa i zmiana sali. Całe spotkanie będzie realizowane w sali wykładowej im. Biernackiego przy ul. Pasteura 4. Pierwszy wykład rozpocznie się o godz. 13:15. Natomiast w godzinach 15.00-16.30 wykład pt. "Zdrowa żywność – fakty i mity" wygłosi prof. dr hab. Irena Kustrzeba-Wójcicka.

W dniu 20.04.2018 zajęcia realizowane będą zgodnie z harmonogramem w sali wykładowej Centrum Naukowej Informacji Medycznej. W godz. 13.00-14.30 wykład pt. "Odrębności chorowania w wieku podeszłym - jak lekarz geriatra może pomóc starszemu człowiekowi" poprowadzi dr Edyta Karasek.

Szanowni Państwo,

na prośbę przewodniczącego Samorządu Studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Papieskim Wydziale Teologicznym, Pana Zbigniewa Szulca przekazujemy informację o wycieczce organizowanej na Jasną Górę - szczegóły w załączeniu.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem: zbigniew1948@interia.pl.

Szanowni Państwo!

W semestrze letnim planujemy – w przypadku pozyskania środków zewnętrznych – rozpoczęcie kursów z języków obcych (angielskiego i niemieckiego) dla słuchaczy UTW. W celu zaprojektowania kursu zobligowani jesteśmy do uzyskania od Państwa informacji o ewentualnym uczestnictwie. Prosimy o przemyślenie sprawy, gdyż w dniu 26 stycznia 2018 r. w trakcie wykładów zbierane będą wstępne deklaracje.
Bardzo prosimy o rozpowszechnienie tej informacji wśród wszystkich uczestników naszego UTW, gdyż nie wszyscy z Państwa mają możliwość korzystania z Internetu.

Szanowni Państwo

w związku z wcześniejszą realizacją wykładu prof. dr hab. Zygmunta Zdrojewicza na temat otyłości w dniu 26.01.2018 w godzinach 13.00-14.30 odbędzie się wykład pt. Jak żyć, żeby dożyć 100 lat, który realizować będzie dr Maciej Szymczak z Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej.
Jednocześnie informujemy, iż podsumowanie semestru, prowadzone przez prof. dr hab. Michała Jelenia, Pełnomocnika Rektora ds. UTW, z dnia 26.01.2018 zostaje przeniesione na dzień 23.02.2018 w godzinach 16.30-17.00.

Szanowni Państwo!

W dniach 22.12 2017 oraz 29.12 2017 sekretariat UTW będzie nieczynny.
Życzymy Państwu spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym 2018 roku.

Szanowni Państwo,

uczestnicy, którzy wyrazili chęć udziału w szkoleniu bibliotecznym w październiku b.r. informujemy, iż szkolenie odbędzie się w następujących terminach: 13.12.2017, 14.12.2017 oraz 15.12.2017 w godzinach 11.00-12.30. Osoby, które nie wpisały się na listę z podziałem na grupy w dniu 01.12.2017 prosimy o przypisanie się poszczególnych grup drogą e-mailową – o wpisie decyduje kolejność zgłoszeń (grupa z dnia 13.12.2017- wolne 8 miejsc, grupa z dnia 14.12.2017- wolne 5 miejsc, grupa z dnia 13.12.2017- wolne 9 miejsc). Uprzejmie prosimy o wpisanie się do grup osoby wcześniej zdeklarowane. W trosce o jakość szkolenia grupy powinny być równoliczne. W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem informujemy, iż przewidujemy następną turę szkoleń. W wyżej wymienionych terminach mogą uczestniczyć tylko osoby wcześniej zdeklarowane.

Szanowni Państwo,

zabranie Prezydium Samorządu Studentów UTW przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu zostaje przełożone z dnia 01.12.2017 na dzień 15.12.2017 i odbędzie się w Restauracji Kardamon w holu Centrum Naukowej Informacji Medycznej przy ul. Marcinkowskiego 2-6.

Szanowni Państwo,

W dniu 25.11.2017 (sobota) o godzinie 19.00 z okazji Dnia Życzliwości zapraszamy Państwa na premierę spektaklu pt. Ryszard III (William Shakespeare)do Teatru Polskiego, Scena im. J. Grzegorzewskiego przy ul. G. Zapolskiej 3. Koszt uczestnictwa grupowego zostanie pokryty ze środków UTW. Zapisy odbędą się w dniu 10.11.2017 u Przewodniczącego Samorządu UTW p. Ryszarda Kretschmera.

Zmiana w programie zajęć

W dniu 24.11.2017 odbędzie się wykład prof. dr hab. Zygmunta Zdrojewicza pt. Otyłość – problem XXI wieku a zaburzenia seksualne.

UWAGA - Szanowni Państwo,

Zmieniła się sytuacja i wszystkie osoby (50 osób), które zapisały się na zwiedzanie Ogrodu Botanicznego Roślin Leczniczych w dniu 17.10.2017 prosimy o zgłoszenie się w danym terminie przy wejściu do Ogrodu. Ze względu na prognozowaną ładną pogodę jednocześnie będą oprowadzane po Ogrodzie dwie grupy.

Szanowni Państwo,

W dniu 11 października 2017 r. o godzinie 13.00 rozpocznie się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w sali wykładowej Centrum Naukowej Informacji Medycznej (CNIM) przy ul. Marcinkowskiego 2-6. Wszystkich słuchaczy serdecznie zapraszamy.

Jednocześnie informujemy, że zajęcia wykładowe rozpoczynają się 13.10.2017 o 13.00 w sali wykładowej CNIM przy ul. Marcinkowskiego 2-6. Po wykładzie odbędzie się spotkanie organizacyjne z prof. dr hab. Michałem Jeleniem, Pełnomocnikiem Rektora ds. UTW.

Szczegółowe informacje na temat harmonogramu zajęć otrzymają Państwo w dniu Inauguracji.

Szanowni Państwo,

pragniemy rozwijać współpracę międzypokoleniową pomiędzy naszym Uniwersytetem Trzeciego Wieku a lokalnym środowiskiem. Mieliście Państwo okazje wysłuchać występów uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 76 we Wrocławiu. Pracujemy nad rozszerzeniem współpracy z innymi placówkami. Współpraca o której mówimy powinna mieć charakter obustronny o co dopytują dyrektorzy szkół.

Mamy zatem pytanie do Państwa, prowadzenie jakich zajęć możecie Państwo zaproponować uczniom w grupie klas I-III i IV-VII (np. origami, haft, iluzja, śpiew itp.)? Propozycje prosimy kierować na adres: utw@umed.wroc.pl.

Czekamy na informację i liczymy na Państwa zaangażowanie.

Uwaga wycieczka!

Kontynuując ubiegłoroczną tradycję zapraszamy na spacer po Wrocławiu, z przewodnikiem, w dniu 14 października 2017 r. (sobota). Zbiórka o godz. 10-tej przy głównym wejściu do Galerii Dominikańskiej. Wyruszamy o godz 10.15. Przewidywany czas spaceru ok. 2,5 godz. Tym razem przejdziemy wzdłuż Promenady Wrocławskiej.

Ryszard Kretschmer
Przewodniczący Samorządu UTW

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zainteresowania się trzema inicjatywami, które odbędą się we Wrocławiu we wrześniu i październiku. Poniżej zamieszczamy informacje:


Uwaga! Zmiana dyżuru w sekretariacie UTW!

W czasie przerwy wakacyjnej (lipiec i wrzesień) sekretariat UTW będzie czynny we wtorki w godzinach 10.00-12.15. W sierpniu z powodu urlopów pracowników sekretariat będzie nieczynny.

W dniu 16.06.2017 r. sekretariat UTW będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Szanowni Państwo, słuchacze UTW w roku akademickim 2016/2017

Osoby, które są zainteresowane kontynuacją uczestnictwa w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w kolejnym roku akademickim i nie złożyły jeszcze deklaracji uczestnictwa w zajęciach bardzo prosimy o zgłoszenie się do sekretariatu UTW w piątek 09.06.2017 w godzinach 10.00-12.15 w celu wypełnienia dokumentu lub o kontakt.

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018

Informujemy, że rekrutacja uzupełniająca na Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu odbędzie się w dniach 19-23 czerwca 2017 r. w godzinach 11.00-13.00 w sekretariacie UTW przy ul. Parkowej 34 pokój 3. Zapisy dokonywane będą wyłącznie na miejscu. Ilość miejsc ograniczona! Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie UTW lub pod numerem telefonu: 71 348 21 30 w podanych powyżej terminach i godzinach. W załączeniu ulotka informacyjna.

Wycieczka po Wrocławiu

Szczegóły w załączeniu

Szanowni Państwo,
w związku z uczestnictwem w Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku w dniu 26.05.2016 sekretariat UTW będzie nieczynny. Przepraszamy za utrudnienia.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż w dniu 22.05.2017 (poniedziałek) o godzinie 14.00 we Wrocławskim Centrum Seniora przy pl. Dominikańskim 6 odbędzie się spotkanie autorskie z dr Walentyną Wnuk, autorką publikacji "Obrazy starości myślą malowane", doradczynią Prezydenta Wrocławia ds. Seniorów. Dr Walentyna Wnuk w trakcie swojego przemówienia na uroczystym zakończeniu roku akademickiego 2016/2017 naszego UTW zapraszała wszystkich zainteresowanych na to spotkanie.

W załączeniu link o spotkaniu

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 odbędzie się 19.05.2017 (piątek) o godzinie 15.00 w sali wykładowej Centrum Naukowej Informacji Medycznej (wejście bliżej portierni). Przed uroczystością odbędzie się wykład dr Zbigniewa Machaja (od godz. 13.00). Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o przybycie wcześniej (przed wykładem).

W załączniku opis graficzny sali.

Wycieczka do Wojsławic – termin 27.05.2017 godzina 10:00, wyjazd spod Centrum Naukowej Informacji Medycznej (tam gdzie odbywają się wykłady). Koszt wycieczki to około 30 zł – zbiórka pieniędzy 19.05.2017 przez Samorząd Słuchaczy. Są jeszcze wolne miejsca - zapisy będą realizowane w dniu 19.05.2017 przed wykładami.

Przypominamy o kontynuacji badań, które były realizowane przed wykładami w dniu 21.04.2017. Osoby zainteresowane uczestnictwem w badaniach zapraszamy w dniu 19.05.2017 o godzinie 10.30 do sali gimnastycznej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2 (po lewej stronie obok portierni).

Przypominamy o badaniach, które były omawiane przed wykładami 07.04.2017. Osoby zainteresowane zapraszamy 21.04.2017 o godzinie 11.00 do sali wykładowej Centrum Naukowej Informacji Medycznej ul. Marcinkowskiego 2-6.

Uwaga! Propozycja wycieczki po Wrocławiu w dniu 29.04.2017. Liczba miejsc ograniczona (50 osób). Zapisy prowadzone będą w czasie spotkania w dniu 21.04.2017. Informacje na ten temat przekaże Przewodniczący Samorządu Słuchaczy – Ryszard Kretschmer.

Szczegóły dotyczące wycieczki.

Informujemy, iż w dniu 07.04.2017 (piątek) o godz. 11.00 w sali nr 4 przy ul. Parkowej 34 (koło sekretariatu UTW) odbędzie się zebranie Samorządu Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Informujemy, iż w harmonogramie zajęć nastąpi zmiana terminów realizacji wykładów. W dniu 10.03.2017 w godz. 13.00-14.30 odbędzie się wykład pt. Wielkie problemy geriatryczne prowadzony przez dr Wiolettę Szczepaniak oraz lek. Karolinę Lindner. Natomiast wykład dr Zbigniewa Machaja pt. Zagrożenia i szanse wieku podeszłego będzie realizowany w dniu 19.05.2017 w godz. 13.00-14.30.

Przypominamy o zaplanowanej w dniu 24.02.2017 prezentacji kandydatów do Samorządu Słuchaczy UTW. Prosimy zainteresowane osoby o przekazanie swojego zgłoszenia (imienia i nazwiska) do Sekretariatu UTW (emailowo lub telefonicznie). Informacje te są nam potrzebne wyłącznie ze względów organizacyjnych.

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu nadsyłania zgłoszeń propozycji zajęć w ramach projektu "Miasto Pokoleń". Termin upływa 08.02.2017. Szczegółowe informacje można uzyskać we Wrocławskim Centrum Seniora u Pani Beaty Koczańskiej, tel.: 71 7724923.

Informujemy, że w okresie przerwy między semestrami sekretariat UTW będzie czynny w następujących dniach: 03.02.2017 oraz 17.02.2017 w godzinach 10.00-12.15.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w projekcie "Miasto Pokoleń" organizowanym przez Wrocławskie Centrum Seniora. Projekt skierowany jest do seniorów, którzy chcieliby zrealizować swój pomysł (pojedynczo czy w grupach) na zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą. Propozycje z opisem zajęć można składać we Wrocławskim Centrum Seniora do 15.02.2107. Szczegóły na temat spotkania oraz samego projektu znajdą Państwo na stronach internetowych umieszczonych w poniższych linkach:

http://seniorzy.wroclaw.pl/artykul/9834-edukatorzy-seniorzy-tworza-miasto-pokolen
http://seniorzy.wroclaw.pl/wroclaw-miasto-pokolen

Informujemy, że do 17 lutego 2017 można zgłosić projekt na nową inwestycję w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Propozycja skierowana jest do wszystkich mieszkańców, w tym również do seniorów. Szczegóły znajdą Państwo na poniższych stronach:

http://www.wroclaw.pl/rozmawia/start-wbo-2017
http://www.wroclaw.pl/rozmawia/pierwsza-gazetka-wroclaw-rozmawia-a-w-niej-wszystko-o-wbo

Informacja na temat Fundacji Św. Jadwigi znajduje się w zamieszczonej ulotce:
» pobierz ulotkę

Informujemy, że w dniu 02.12.2016 nastąpi zmiana w programie. W godzinach 15.00-16.30 odbędzie się wykład mgr inż. Mateusza Paplickiego pod tytułem: Czy pacjent ma prawo czegokolwiek oczekiwać od państwowej służby zdrowia?

UWAGA! Wszyscy studenci UTW otrzymają legitymacje studenta. W tym celu prosimy uczestników o dostarczenie do sekretariatu UTW swojego zdjęcia legitymacyjnego w wersji elektronicznej (na płycie CD albo pendrive) lub przesłanie na adres: utw@umed.wroc.pl do 04.11.2016.

W dniu 6 października 2016 odbyła się Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości dostępnych na stronie: http://www.umed.wroc.pl/content/inauguracja-roku-utw

Zajęcia wykładowe rozpoczynają się 21.10.2016 o godzinie 13.00 w sali wykładowej im. Biernackiego w Katedrze i Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami, Wyb. Pasteura 4 UWAGA: w innym miejscu niż odbywała się uroczystość inauguracji roku UTW!

Szczegółowy harmonogram zajęć na rok akademicki 2016/2017 znajduje się w zakładce ZAJĘCIA.

W dniu 21.10.2016 w godzinach 16.30-17.30 odbędzie się także spotkanie organizacyjne z Pełnomocnikiem Rektora ds. UTW prof. dr hab. Michałem Jeleniem.

Sekretariat UTW mieści się w siedzibie Katedry Pedagogiki UMW przy ul. Parkowej 34, pokój 3. Sekretariat będzie czynny w piątki w godzinach 10.00-12.15. Dane kontaktowe w zakładce KONTAKT.