Uniwersytet Trzeciego Wieku

Aktualności


Szanowni Państwo,
Informujemy, iż rekrutacja uzupełniająca na Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Medycznym odbędzie się w środę 03.07.2019 w pokoju nr 005 przy ul. Parkowej 34 w godz.10.00-12.15. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych – ilość miejsc ograniczona.

Uwaga – zmiana godzin otwarcia sekretariatu UTW w czasie wakacji.
W okresie 01.07.2019 – 07.08.2019 oraz 04.09 - 30.09.2019 sekretariat będzie czynny w środy w godz.10.00 – 12.15.

Szanowni Państwo,
dyżur w sekretariacie UTW z dnia 21.06.2019 (piątek) zostaje przeniesiony na 19.06.2019 (środa). Godziny dyżuru pozostają bez zmian - 10.00-12.15.

Szanowni Państwo - Pilne
1) Osoby, które chcą kontynuować studia w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, a nie wypełniły jeszcze Deklaracji uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych proszone są o jej wypełnienie w nieprzekraczającym terminie do 17.06.2019. Wzory druków dostępne są na portierni przy ul. Parkowej 34 oraz w linku zamieszczonym poniżej.
Pobierz druk

Po tym terminie Deklaracje nie będą przyjmowane. Nie jest konieczne osobiste złożenie Deklaracji, tylko jej wypełnienie.

2) Osoby, które rezygnują z uczestnictwa prosimy o przesłanie takiej informacji e-mailowo na adres utw@umed.wroc.pl lun w formie papierowej i złożenie jej na portierni przy ul. Parkowej lub przesłanie pocztą (na adres UTW, ul. Parkowa 34, 51-616 Wrocław) w nieprzekraczającym terminie do 17.06.2019.

Szanowni Państwo,
przypominamy że uroczyste zakończenie roku akademickiego 2018/2019 odbędzie się 07.06.2019 w sali nr 210 o godz. 14.30.

Szanowni Państwo,
przypominamy, iż w dniu 24.05.2019 wykłady będą realizowane w sali im. Biernackiego przy ul. Pasteura 4. Zapraszamy.

Szanowni Państwo - uwaga zmiana sali wykładowej w dniu 10.05.2019,
w dniu 10.05.2019 zajęcia UTW będą realizowane w sali wykładowej nr 3 (parter) przy ul. Bartla 5 – Budynek Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu w okolicy Mostu Zwierzynieckiego (obok przedszkola).
Zmiana sali wiąże się z realizacją konferencji naukowej.

Szanowni Państwo - odwołane zajęcia z lektoratu,
informuemy, że w dniu 06.05.2019 zajęcia z języka niemieckiego nie odbędą się.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż w dniu 24.05.2019 w godz. 13.00-14.30 wykład pt. Urazy wieku podeszłego poprowadzi lek. Goutam Chourasia z Katedry i Kliniki Medycyny Ratunkowej.
Przypominamy, iż w tym dniu zajęcia realizowane są w sali wykładowej im. Biernackiego przy ul. Pasteura 4
Informujemy również, iż Uroczystość zakończenia roku akademickiego 2018/2018 w dniu 07.06.2019 rozpocznie się o godz. 14.30.

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją wykładu problemowego w dniu 26.04.2019 Sekretariat będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.

Szanowni Państwo,
przypominamy, iż w dniu 26.04.2019 w godz.11.00-12.30 - przed wykładami programowymi - w sali wykładowej Centrum Naukowej Informacji Medycznej (nr 210) przy ul. Marcinkowskiego 2-6, odbędzie się wykład problemowy prowadzony przez przedstawicieli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu.
Serdecznie zapraszamy

Szanowni Państwo,
w imieniu całego naszego zespołu z okazji zbliżających się Świat Wielkiej Nocy życzymy Państwu zdrowia, wielu radosnych i ciepłych chwil oraz smacznego jajka.

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w warsztatach malowania jaj woskiem, które organizuje Sekcja Kultury naszego UTW oraz Grupa o-CAL-eni z Wrocławskiego Centrum Seniora. Warsztaty poprowadzi Pani Ewa Litwin. Termin - 15.04.2019 godz. 12.30-15.00, miejsce - WCS, pl. Dominikański 6, sala 210.

Szczegóły w załączonej ulotce

Szanowni Państwo,
informujemy, że zajęcia gimnastyczne dla grupy 1 i 2 będą realizowane do dnia 27.06.2019 (czwartek).

Szanowni Państwo,
przedstawiamy harmonogramy zajęć gimnastycznych oraz Nordic Walking:

Zajęcia gimnastyczne
Sala gimnastyczna, ul. Grunwaldzka 2:
- grupa 1 - wtorek i czwartek godz.10.00-11.00 (26.03-11.04.2019, 07.05-16.05)
- grupa 2 wtorek i czwartek godz.11.00-12.00 (26.03-11.04.2019, 07.05-16.05)

Sala gimnastyczna, ul. Wojciecha z Brudzewa 12a:
- grupa 3 – wtorek 14.00-15.00, czwartek 12.50-13.50 (15.04.-30.05.2019)

Nordic Walking
- 11.04.2019 – godz. 12.30 - 15.30 – Grupa 1
- 09.05.2019 – 9.30 -12.30 – Grupa 2
- 16.05.2015 – 10.45 - 13.45 – Grupa 3

Szanowni Państwo,
rozpoczynamy lektoraty języków obcych. Pierwsze zajęcia związane z przypisaniem Państwa do grup, odbędą się w następujących terminach:
- 18.03.2019 – sala 004, godz.15.30 - 17.00 język niemiecki – grupa I
- 20.03.2019 – sala 004:
• 13.00 – 14.30 – grupa I
• 14.30 – 16.00 – grupa II
• 16.00 – 17.30 – grupa III
W przypadku zajęć z języka angielskiego możecie Państwo zgłosić się na dowolną grupę, gdyż podział nastąpi po realizacji testu kwalifikującego. Wszystkie osoby, które deklarowały uczestnictwo, prosimy o zgłoszenie się w powyższych dniach.

Szanowni Państwo,
osoby, które zadeklarowały uczestnictwo w zajęciach gimnastycznych prosimy o przyniesienie na wykłady, do dnia 22.03.2019, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach gimnastycznych ogólnorozwojowych. Warunkiem udziału w zajęciach jest posiadanie takiego zaświadczenia. W dniu 22.03.2019 odbędą się zapisy do poszczególnych grup zajęciowych.

Szanowni Państwo,
informujemy, że można skorzystać indywidualnie z pomocy instruktora w nauce obsługi smartfonów i komputerów w kawiarence internetowej, przy ul. Piłsudskiego, brama 95, domofon 11 (wejście przez bramę w podwórko).
Zajęcia we wtorki i czwartki w godz. 10.00-12.00 oraz w środy godz. 16.00-19.00. Nie trzeba się umawiać. Wszystkie informacje na stronie fundacji www.dajmyszanse.pl

Szanowni Państwo,
przypominamy, iż w dniu 15.03.2019 w godz.13.30-15.00 w sali wykładowej Centrum Naukowej Informacji Medycznej przy ul. Marcinkowskiego 2-6 odbędzie się wykład problemowy prowadzony przez przedstawicieli Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Serdecznie zapraszamy.

Szanowni Państwo,
Prosimy o kontakt osoby, które są zainteresowane podjęciem wolontariatu w Klinice Geriatrii naszej Uczelni, na nasz adres utw@umed.wroc.pl Prosimy o kontakt zarówno te osoby, które zdeklarowały się już wcześniej, jak i nowe.
Serdecznie zapraszamy.

Szanowni Państwo,
poniżej znajdują się wszelkie organizacyjne informacje dotyczące Konferencji "Bezpieczny senior" organizowanej przez Komendę Miejską Policji we Wrocławiu. Prosimy nie dokonywać ponownych zapisów telefonicznie.
ULOTKA

UWAGA SŁUCHACZE UTW!
W dniu 25.01.2019 odbędzie się Ogólne Zebranie Słuchaczy UTW w celu dokonania wyborów uzupełniających do Samorządu Słuchaczy UTW do Komisji Rewizyjnej. Prosimy o zgłaszanie się kandydatów do 21.01.2019 na adres utw@umed.wroc.pl. Prosimy wszystkich słuchaczy o przybycie na spotkanie.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że samorząd UTW otrzymał z Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej 50 szt biletów na koncert w dniu 11.01.2019 r. celem dystrybucji wśród Słuchaczy Naszego Uniwersytetu. Koncert odbędzie się w NFM o godz, 19.00 w dniu 11.01.2019 r. Zaproszenia na Koncert będzie można odebrać w Przewodniczącego Samorządu UTW Pana Ryszarda Kretschmera.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż w dniu 14.12.2018 w godzinach 11.30 -13.00 w sali wykładowej Centrum Naukowej Informacji Medycznej przy ul. Marcinkowskiego 2-6, odbędzie się wykład, który poprowadzi mł. insp. M. Kawalec z Komendy Miejskiej we Wrocławiu na temat bezpieczeństwa seniorów. Zapraszamy do udziału w wykładzie. Informujemy również, że w tym samym dniu 14.12.2018 o godzinie 14.00 rozpocznie się uroczystość Wigilii dla Słuchaczy UTW. Serdecznie zapraszamy!

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15.11.2018 w godzinach 12.00 -13.00 w Sali wykładowej im. E. Biernackiego przy ul. Pasteura 4, odbędzie się wykład mł. bryg. Mariusza Urbaniaka, Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Państwowej Straży Pożarnej, Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, dotyczący działań w następstwie pożarów, wypadków i innych miejscowych zagrożeń. Zapraszamy do udziału w wykładzie.

Szanowni Państwo,
mając na uwadze Państwa potrzeby związane z rozszerzeniem oferty zajęć programowych Uniwersytetu Trzeciego Wieku serdecznie zapraszamy na zajęcia dotyczące obsługi smartfonów. Ćwiczenia wraz z krótką formą wykładową odbędą się w dniu 13.11.2018 w sali seminaryjnej Centrum Naukowej Informacji Medycznej przy ul. Marcinkowskiego 2-6 (sala nr 235.1) w następujących godzinach:
- 16.00 – grupa pierwsza (18 osób)
- 17.00 – grupa druga (18 osób)
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o kontakt pod adresem: utw@umed.wroc.pl

Szanowni Słuchacze,
informujemy o zmianie w programie wykładów. W dniu 9.11.2018. o godzinie 15.00-16.30 odbędzie się wykład mgr Mateusza Witkowskiego, Nadwrażliwości pokarmowe - przyczyny, leczenie i profilaktyka. Natomiast wykład dr Marii Drzewiwckiej, Zasady Żywienia w prewencji i leczeniu chorób neurodegeneracyjnych zostanie przeniesiony na 7.12.2018 o godzinie 15.00-16.30. Oba wykłady odbędą się w sali wykładowej Centrum Naukowej Informacji Medycznej przy ul. Marcinkowskiego 2-6.

Szanowni Słuchacze,
uprzejmie informujemy, iż spotkanie z prof. dr hab. Michałem Jeleniem, Pełnomocnikiem Rektora ds. UTW, planowane na dzień 19.10.2018 zostaje przeniesione na dzień 09.11.2018 po zajęciach wykładowych - godz. 16.30-17.00.

Uwaga słuchacze,
zajęcia z języka angielskiego w dniu 03.10.2018 nie odbędą się.
Zapraszamy na spotkanie 10.10.2018. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Opłata za zajęcia UTW
dane do przelewu:
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław
BZ WBK XXXV O/Wrocław 35 1500 1793 1217 9000 9997 0000
z dopiskiem: UTW oraz imię i nazwisko uczestnika

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż w miesiącu wrześniu sekretariat UTW nadal będzie czynny w środy w godzinach 10.00-12.15, a od października 2018 w piątki w godzinach 10.00-12.15.

Szanowni Słuchacze – zmiana terminu realizacji lektoratów
Informujemy, iż zajęcia językowe w semestrze zimowym rozpoczną się i będą realizowane w październiku:

  • 01.10.2018 - język niemiecki (grupa I - 16.00 – 17.30, grupa II 17.30 – 19.00)

  • 03.10.2018 - język angielski (grupa I 12.30 – 14.00, grupa II 14.00 – 15.30, grupa III 15.30 – 17.00)

Lektoraty , tak jak dotychczas, odbywać się będą w sali seminaryjnej nr 004 przy ul. Parkowej 34.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż lektoraty z języków obcych rozpoczną się:

  • 24.09.2018 – język niemiecki (grupa I - 16.00 – 17.30, grupa II 17.30 – 19.00)
  • 26.09.2018 – język angielki (grupa I 12.30 – 14.00, grupa II 14.00 – 15.30, grupa III 15.30 – 17.00)

Zajęcia będą realizowane tak jak dotychczas w sali seminaryjnej nr 004 przy ul. Parkowej 34.
W razie jakichkolwiek zmian organizacyjnych będziemy Państwa informować na stronie
internetowej i drogą e-mailową.

Życzymy udanego wypoczynku

Rekrutacja zakończona

Informujemy, iż zakończono proces rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 ze względu na wyczerpanie limitu miejsc.

Uwaga! Zmiana dyżuru w sekretariacie UTW!

W czasie przerwy wakacyjnej (lipiec, pierwszy tydzień sierpnia i od drugiego tygodnia września) sekretariat UTW będzie czynny w środy godzinach 10.00-12.15.

W sierpniu i pierwszym tygodniu września z powodu urlopów pracowników sekretariat będzie nieczynny.