Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kontakt


Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu


Adres:

Ul. Parkowa 34
51-616 Wrocław
Telefon: 71 330 77 79
E-mail: utw@umed.wroc.pl


Sekretariat UTW

Godziny przyjęć interesantów: piątek 10.00-12.15

(oprócz 05.10.2018, 02.11.2018, 21.12.2018, 28.12.2018, 05.01.2019, 08.02.2018, 15.02.2018, 19.04.2019, 03.05.2019, 07.06.2019)

W okresie wakacyjnym termin dyżuru sekretariatu może ulec zmianie. Wszelkie informacje zostaną podane na stronie www.utw.umed.wroc.pl w zakładce aktualności.

Pracownicy
dr Anna Sladek
mgr Danuta Wiśniewska