Uniwersytet Trzeciego Wieku

Samorząd Studentów UTW


Regulamin Samorządu Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu
pobierz


Samorząd Słuchaczy UTW przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

Prezydium
Przewodniczący: Ryszard Kretschmer
Zastępca Przewodniczącego: Anna Kaszczyszyn
Zastępca Przewodniczącego: Magdalena Orlicz-Benedycka
Sekretarz: Ewa Siedlak
Skarbnik: Grażyna Tadaszak
Anna Kuruluk
Zbigniew Mizio

Komisja Rewizyjn
Ewa Rapacz
Michał Dębiński
Halina Nogaj

Sąd Koleżeński
Krystyna Wota
Bogusława Woźniak
Zofia Kalita